Aktualno

Sanacija dela ceste Srednja vas – Dolenje Brdo

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

21.5.2024

Na odseku Srednja vas – Dolenje Brdo se je ob lanski ujmi na delu ceste sprožil osemdesetmetrski zemeljski plaz, ki je odnesel dvajset metrov ceste.

Po ujmi je bila cesta približno en mesec neprevozna. Lokalni izvajalec je vzpostavil zasilno prevoznost na način, da je cesto prestavil v zgornjo brežino in v plaz nasul materiala za štiri metre široko makadamsko vozišče.

Cilj je trajno sanirati 650-metrski odsek ceste. Trenutno potekajo gradbena dela na manjših cestnih usadih. Veliki plaz se še ni začel sanirati, saj mora biti zemlja na tem delu čim manj razmočena, da bo izvajalec lahko po delih zgradili kamnito-betonski podporni zid v dolžini 80 metrov in višine pet metrov. Kamnita zložba je locirana od 10 do 20 metrov pod cesto, zato bo treba do konca zamenjati cestno telo v dolžini 600 metrov in sanirati še en cestni usad. Za večji plaz je že izdelan elaborat, v katerem so določeni sanacijski ukrepi.

V sklopu sanacije je bilo do zdaj že urejenih pet manjših cestnih usadov in na 200-metrskem delu ceste zamenjana cestna podlaga ter urejeno meteorno odvodnjavanje in drenaža.

Pogodbena vrednost del, brez asfaltiranja, znaša 461.500 evrov z DDV. Dela izvaja Janez Oblak, s. p., iz Dolenčic. Gradbena dela naj bi se zaključila v oktobru 2024.

Fotogalerija

Sanacija cestišča proti Brdom Foto: ARHIV OBčINE
Dostopnost