Aktualno

Sofinancerski sporazum za cesto Lučine-Dolge Njive

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

24.11.2020

V teh dneh smo na občino prejeli 16. 11. 2020 podpisan sporazum o sofinanciranju ureditev regionalne ceste Lučine – Dolge Njive, ki sta ga podpisali Direkcija RS za ceste in občina Gorenja vas – Poljane.

Sporazum se nanaša na prvo fazo obnove ceste, ki obsega 700-metrski odsek ceste iz Lučin skozi naselje Dolge Njive. Investicija je ocenjena na 773.000 eur, od česar občina prispeva 18 % oziroma 144.000 eur. Podpisan sofinancerski sporazum je osnova za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca del.

V pripravi je tudi druga faza obnove ceste v dolžini 860 m do križišča Suhi dol. Na celotni  trasi bodo izvedeni štirje novi podporni zidovi, v poteku skozi naselje bo zgrajen tudi pločnik in javna razsvetljava. V juniju 2019 je potekala recenzija projekta celotne trase, ki je za drugo fazo predvideval 5 m širine ceste, na kar smo posredovali ugovor. Izvedeni so bili popravki projekta s spremembo opornih zidov in povečano širino 2 x 2,75m oziroma skupno 5,5 metra.

Dostopnost