Aktualno

Širitev delovnega časa otroške ambulante v Gorenji vasi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

27.12.2018

Poleg nove zobne ambulante za otroke in odrasle v Gorenji vasi s 1. 1. 2019 pridobivamo tudi razširjeni delovni čas otroške ambulante, ki bo po novem v Gorenji vasi odprta vse dni v tednu. Župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež in župan občine Žiri Janez Žakelj sta namreč dne 21. 12. 2018 s koncesionarjem Ambulanto Polhek, d.o.o.,  podpisala koncesijsko pogodbo o širitvi pediatrične dejavnosti v obeh občinah za dodatnih 1,00 programa.

Navedena ambulanta je v Gorenji vasi in Žireh že sedaj delovala v obsegu 1,2 programa, nov skupni obseg pa je 2,2 programa, kar pomeni, da bo otroška ambulanta v Gorenji vasi odprta vse dni v tednu, v njej pa bo deloval dr. Gorazd Kalan iz Puštala, ki ima kar 26-letne izkušnje na področju pediatrije. En dan v tednu bo v gorenjevaški ambulanti tudi dr. Ida Rus, ki bo preostali čas delovala še v otroški ambulanti zdravstvenega doma Žiri.

Navedena širitev je plod dolgotrajnega prizadevanja in opozarjanja obeh občin, da prvotno odobreni program zaradi velikega števila otrok ne zadošča za kvalitetno zdravstveno oskrbo v obeh lokalnih skupnostih. Po podatkih statističnega urada RS je namreč na območju občin Gorenja vas-Poljane in Žiri 3114 otrok starih od 0-19 let (Gorenja vas-Poljane 2049, Žiri 1065), zato je bilo pričakovati, da navedeni program, ki je bil odobren le v obsegu 1,00, ne bo zadoščal za normalno delovanje ambulante. Zaradi velikega števila majhnih otrok je bila namreč ambulanta skoraj polovico delovnega časa primorana izvajati preventivo s sistematskimi pregledi in posvetovalnico, kar ni omogočalo normalnega izvajanja tudi kurativne dejavnosti za bolne otroke sploh spričo delovanja na dveh lokacijah.

Po poldrugo leto trajajočih usklajevanjih je na osnovi utemeljenih argumentov sredi leta 2018 Ministrstvo za zdravje le odobrilo širitev programa, na osnovi česar sta oba občinska sveta v oktobru 2018 sprejela odlok o razpisu koncesije. Razpis je bil objavljen v začetku novembra, dne 3. 12. 2018, pa je Ministrstvo za zdravje podalo končno soglasje k prejeti vlogi na razpis, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za izdajo odločbe o podelitvi koncesije in podpis koncesijske pogodbe. S tem smo otrokom omogočili celovito tako preventivno kot kurativno zdravstveno oskrbo v lično prenovljeni ambulanti, ki je lani prejela tudi priznanje oddaje Ambienti za eno najlepše urejenih ambulant v Sloveniji.

Fotogalerija

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost