Aktualno

Sanacijska dela na Gorenji Dobravi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

30.5.2024

Lanskoletna ujma je močno poškodovala tudi cestni odsek na Gorenji Dobravi v smeri proti Sv. Urbanu. Potok Brebovščica je prestopil bregove struge in zalival objekte na desnem bregu proti sotočju z Dršakom.

Poškodovana sta bila oba mostova, na Brebovščici in na Dršaku. Poškodbe so bile predvsem v temeljnem delu obeh mostov, deroča voda je spodkopala njune temelje. Ugotovljeno je bilo, da prepustnost strug Brebovščice in Dršaka ter tudi obeh mostov glede na podobne dogodke, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti, ni zadostna, zato bo izvedena celovita sanacija strug in obeh mostov za zagotovitev večje pretočnosti. Izdelana je bila hidravlična analizo celotnega območja in na njeni podlagi določena potrebna širina in globina strug ter večjih mostov, kar naj bi prispevalo k temu, da bi se v prihodnosti laže izognili podobnim dogodkom.

V okviru sanacije po poplavah je predvidena izgradnja dveh novih mostov, razširitev in delna poglobitev strug Brebovščice in Dršaka ter izgradnja protipoplavnih nasipov, meteornega zalednega in površinskega odvodnjavanja ter celotne nove dostopne ceste s ceste Gorenja vas–Todraž. Pred začetkom del je bila urejena nova začasna makadamska cesta, ki omogoča nemoten dostop v času izvajanja del, za pešce pa je dostop urejen po lesenem mostu čez Dršak. Zgrajeni so že armiranobetonski piloti pod temelji, izdelujejo se temeljni oporni zidovi za nova mostova.

Izvedbo del, ki bodo končana predvidoma jeseni letos, je prevzelo podjetje Topos. Vrednost del je ocenjena na približno 600.000 evrov.

Fotogalerija

Dostopnost