Aktualno

Premestitev freske Iveta Šubica Poljanska vstaja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

18.1.2022

V soboto, 15. 1. 2022, se je v Poljanah odvil zgodovinski dogodek. V sklopu projekta Ureditve vaškega jedra Poljan se je izvedla premestitev freske akademskih slikarjev Iveta in Maje Šubic »Poljanska vstaja« na novo lokacijo preko ceste k spomeniku padlim v NOB, kjer je bila za pripravo novega platoja freske predhodno izvedena še prestavitev marmornatega obeliska na spodnjo etažo spomenika.

Prestavitev je bila svojevrsten in unikaten tehnični izziv, saj je prestavljeni marmorni obelisk tehtal kar 43 ton, freska pa celo 45 ton, znanje za razvoj tehnologije prestavitve pa so prispevali strokovnjaki tako s področja gradbene in konservatorske stroke, posebej velik je bil prispevek projekta statike. Vsa gradbena dela je izvajalo podjetje TOPOS Hotavlje d.o.o., podjetje DVIG d.o.o., pa je poskrbelo za prestavitev obeliska in freske.
Freska je bila odkrita leta 1981 in je vpisana v register kulturne dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. Občina je zaradi nadaljevanja izvajanja arheoloških raziskav zaščitenega najdišča v vaškem jedru Poljan v sodelovanju z arhitekti, projektno skupino za ureditev vaškega jedra Poljan in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, dlje časa dejavno iskala ustrezno lokacijo za premestitev freske iz opuščenega poslovnega objekta, ki stoji na arheološkem območju, na novo, bolj primerno lokacijo in nazadnje pridobila vsa potrebna soglasja za prestavitev k spomeniku NOB.

Postopek prestavitve freske na novo lokacijo se je izkazal za obsežen projekt in je potekal v več fazah. Sprva je bilo treba fresko ustrezno utrditi in zaščititi pred morebitnimi poškodbami. Sledilo je dolgotrajno in temeljito utrjevanje zaledne stene freske, odstranjevanje obodnega zidu okoli freske in izdelava novih nosilnih vezi iz betona po obodu freske, kar je omogočilo premestitev freske na novo lokacijo. Postopno nameščanje vezi in sušenje betona je trajalo več tednov in je zahtevalo natančno začrtane korake. Na spomeniku padlim v NOB je bil izveden temelj za prestavitev kamnitega obeliska in temelj za postavitev freske »Poljanska vstaja« s predizvedenimi utornimi jaški za namestitev freske.

Prestavitev freske je prav zaradi natančne in temeljite predpriprave potekala tekoče in povsem brez zapletov, vsaka od prestavitev je bila izvedena v manj kot desetih minutah, čemur je sledilo še sklepno nameščanje na nove temelje. Na občini smo tudi sicer k projektu pristopili z veliko skrbnostjo, saj umetniškim stvaritvam domačih krajev pripisujemo velik pomen, zlasti v luči spoštovanja drugačnosti in različnosti zgodovinskih obdobij, ki so jih doživeli pretekli rodovi prebivalcev Poljanske doline.

Vsem sodelujočim pri projektu premestitve obeliska in freske se zahvaljujemo za brezhibno in odlično opravljeno delo.

Fotogalerija

Video

TOPOS HOTAVLJE - prestavitev spomenika in freske

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost