Aktualno

Podpisan sofinancerski sporazum za rekonstrukcijo regionalne ceste Trebija – Sovodenj

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

24.9.2018

V preteklih dneh je Občina Gorenja vas – Poljane z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste Trebija Sovodenj.

Projekti rekonstrukcije, katerih recenzija je bila izvedena v letošnjem aprilu, obsegajo celovito prenovo dveh odsekov, pri čemer prvi odsek obsega rekonstrukcijo dvokilometrskega odseka RC Trebija – Sovodenj od Fužin do Hobovš, drugi pa  400 m regionalne ceste mimo podjetja Lesgal na Sovodnju, kjer bo na novo zgrajen tudi pločnik in javna razsvetljava.

Projekt obsega izgradnjo obsežnih novih podpornih zidov ter varovanje zgornje brežine z zaščitnimi mrežami, sidri in opornimi zidovi. Na Fužinah je predvideno avtobusno postajališče. Širina nove ceste bo znašala 5,50 m z dodatnimi razširitvami vozišča v ovinkih. Predvidena je tudi izgradnja dveh novih nadomestnih mostov na Fužinah in pri Lesgalu.

 

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 9.058.586,00 eur, od česar občina financira izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave ter polovico stroška mostu Fužine, ki je ocenjen na 287.406,00 eur.


Skupni postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca del bo izvedla Direkcija RS za infrastrukturo po pridobitvi glavnine potrebnih zemljišč ter zagotovitvi finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost