Aktualno

Podpisan sofinancerski sporazum za gradnjo krožnega križišča Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

11.9.2018

Občina Gorenja vas – Poljane je v teh dneh z Ministrstvom za infrastrukturo RS podpisala Sporazum o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča na lokaciji sedanjega semaforja na regionalni cesti v Poljanah.

V preteklem letu je občina za izgradnjo krožišča že pridobila celotno PZI projektno dokumentacijo, ki je tudi že recenzirana. Po projektantskih predračunih je skupna vrednost investicije ocenjena na 822.000 eur, od česar občina financira stroške prestavitve komunalnih vodov, gradnjo cestnih ureditev pa financira ministrstvo za infrastrukturo, ki bo objavilo tudi javno naročilo za izbiro izvajalca del.

Krožno križišče se bo gradilo v sklopu protipoplavnih ureditev Poljane, za katere občina v mesecu dni pričakuje izdajo gradbenega dovoljenja, saj je bila celotna zahtevana dokumentacija že predana upravni enoti Škofja Loka. Javno naročilo za izbiro izvajalca protipoplavnih ureditev bo objavljeno takoj po odobritvi Ministrstva za okolje in prostor, ki je v preteklem mesecu potrdilo drugo fazo investicijske dokumentacije (PZI elaborat predinvesticijske zasnove), na osnovi česar bo občina v tem mesecu ministrstvu predala v potrditev še zadnjo tretjo fazo dokumentacije v obliki Investicijskega programa.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost