Aktualno

Otvoritev Neškove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

9.1.2012

Občina Gorenja vas - Poljane je v sredo, 28. 12. 2011, uradno predala svojemu namenu prenovljeno Neškovo brv.

V prvi polovici maja 2011 je bila stara brv odstranjena in na njenem mestu v poletnih mesecih leta 2011 zgradili novo Neškovo brv po projektu ARCH Design iz Ljubljane. Avtorja zasnove brvi sta arhitekta Matjaž Krajnik in Matija Lenaršič s svojimi sodelavci.

Novograjena brv je zasnovana kot pokrit peš most z dvokapno streho. Brv stoji na novih betonskih stebrih(na isti poziciji in velikosti kot obstoječa – rušena stebra) in novograjenih brežinah ter novih povezovalnih jeklenih nosilcih. Brv ima hodnik glede na obstoječo brv nekoliko nadvišan nivo, vse zaradi nivoja stoletnih voda. Zaščitni diagonalni oporniki, ki stojijo pred betonskimi stebri, so izvedeni iz kostanjevih tramov.

Sama streha je zasnovana kot klasična večkapnica, v naklonu 38°, konstrukcija stebrov, leg in špirovcev je v hrastovem lesu. Kritina je sivi špičak. Žlebovi so izvedeni vzdolž celotne strehe, tudi na čopih. Ograja na mostu je lesena iz macesna, v enem delu je oblikovana s pokončnim polaganjem desk, v drugem delu pa je izvedena v modernejši formi-obliki in sicer z vodoravno položenimi deskami. Sam pod oziroma hodnik brvi je izveden iz kostanjevega lesa.

Ta zasnova brvi je oblikovno podobna ostalim bližnjim mostovom čez Poljansko Soro. Zgrajena je v nostalgičnem duhu lesenih mostov oziroma brvi, kateri so dodani na brežinah modernejše ograje. S tem smo želeli poudariti pokriti klasični most.

Na desnem bregu ob kapelici se hodnik in dostop do mostu pahljačasto razširi. Tu ob kapelici nastane prostor  za druženje. Most tako dobi simbolično poslanstvo povezovanja starega dela Gorenje vasi ob cerkvi z novejšim upravnim delom, ki se zaključi na prav tako novem Gorenjevaškem trgu. Zvonik , kapelica, most in trg z zastavo ter fontano formirajo glavno os v naselju.

Gabariti nove brvi se glede na obstoječo brv bistveno niso spremenili.

Pokriti del brvi znaša po dolžini31,7 min po širini2,2 m. Streha nad tem delom znaša največ32,4 min po širini2,9 m. Kap strehe je2,4 mod nivoja hodnika. Vrh slemena strehe je na višini 3,7m. Sam hodnik oziroma tlak brvi je približno4,5 mnad nivojem Sore.

Pogodbeni izvajalec gradnje je bilo podjetje Topos Hotavlje d.o.o. iz Hotavelj, z njenima podizvajalcema Božičnik d.o.o. iz Gorenje Dobrave in Jeram Simon s.p. iz Podgore. Pogodbena vrednost investicije je znašala 178.000 EUR.

Gradnja mostu se je poleg Občine Gorenja vas – Poljane financirala iz EU programa v okviru projekta  Slow tourism – čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija,  ki vsebuje niz projektov po celotni Gorenjski s področja izboljšave obvodnih ureditev in turizma ob vodi. S strani EU se je financiralo 110. 000,00 EUR, ostala sredstva je zagotovila občina Gorenja vas – Poljane.

Zgrajeni most predstavlja enega najlepših pokritih mostov v regiji, s katerim želi lokalna skupnost obuditi del tovrstne dediščine naših prednikov, ki so skrbno in s trudom urejali prehode čez reko, da bi povezali naseljence obeh bregov reke in omogočili razvoj naseljem ob skozi stoletja strateško pomembni prometni poti po Poljanski dolini na severno Primorsko.

Fotogalerija

Dostopnost