Aktualno

Novinarska konferenca s podpisom gradbene pogodbe - Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

7.7.2011

Župan občine je 7. 7. 2011 podpisal gradbeno pogodbo Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval z g. Sebastjanom Trajkovskim, pooblaščencem vodilnega partnerja ENERGOPLAN, gradbeno podjetje d.d.

Osnovni namen operacije Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh-Zapreval je izgradnja vodovodnega sistema na območju naselij Podvrh, Zapreval in Četena Ravan. Izgradnja bo omogočila doseganje ustreznih okoljskih standardov, ki so bistvenega pomena za razvoj območja občine, zlasti pa bo reševala problem zadostne in kakovostno ustrezne oskrbe s pitno vodo prebivalcev v navedenih naseljih in zagotavljala ustrezno oskrbo s pitno vodo za potrebe ohranjanja in razvoja turistične dejavnosti na območju Starega vrha.

Izbira izvajalca gradnje: Občina Gorenja vas-Poljane je na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedela javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 01. marca 2011, pod številko objave JN1876/2011. V okviru javnega naročila je bilo prejetih 9 ponudb od katerih je bil kot najugodnejši ponudnik izbran ENERGOPLAN, gradbeno podjetje d.d. s soponudnikom KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje.

Predmet pogodbe je izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval, ki zajema izgradnjo zajetja Bohinčev Mlin, izgradnjo črpališča Bohinčev Mlin, izgradnjo novega vodohrana Podvrh s kapaciteto 100 m3 in izgradnjo cevovoda Podvrh - Zapreval v dolžini 4.371 m. Dela po pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, zaključna gradbena dela, strojne inštalacije in strojna oprema, električne instalacije in električno opremo, montažna dela, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, transporti in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval«
Pogodbena vrednost del brez davka na dodano vrednost (DDV) je 741.716,56 EUR oziroma 890.059,87 EUR z DDV.
Rok za izvedbo s pogodbo dogovorjenih del je 30. junij 2012.
Operacijo »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh Zapreval« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.

Dostopnost