Aktualno

Nepovratna sredstva za vaško jedro Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

24.8.2021

Občina je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva RS za kulturo za sofinanciranje ureditve zunanjih prireditvenih prostorov. Ministrstvo je za prijavljeni projekt odobrilo 325.273 eurov nepovratnih sredstev oziroma 80 % upravičenih stroškov, prireditvenih prostor pa bo urejen na območju delno raziskanega arheološkega najdišča v središču Poljan.

Projekt zajema dokončanje arheoloških raziskav s prezentacijo najdb stavbne dediščine, zunanje ureditve in nakup potrebne opreme. Ker se na sami lokaciji po vojni porušene baročne cerkve, kjer so bili najdeni tudi ostanki starejše gotske cerkve in tudi apside ter naselbin iz romanske dobe, nahaja tudi pred kratkim odkupljen poslovni objekt opuščene trgovine Mercator, bo zaključek projekta mogoč šele po odstranitvi slednjega. Arheološke raziskave se bodo začele izvajati v začetku septembra, tekom jeseni pa mora biti zaključena tudi glavnina ostalih del.

Projekt predstavlja le manjši del širšega koncepta preureditve vaškega jedra Poljane in pomeni realizacijo dolgoletnih načrtov po primerni prezentaciji bogatega in spomeniško zaščitenega arheološkega najdišča v središču Poljan, za kar pa zaradi poplavne ogroženosti vse do realizacije protipoplavnih ukrepov Poljane ni bilo mogoče dobiti potrebnih soglasij pristojnih ustanov.

Fotogalerija

Ureditev prireditvenega prostora.
Arheološko najdišče Poljane.
Baročna cerkev sv. Martina.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost