Aktualno

Izdano gradbeno dovoljenje za vodovod Lučine

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

18.9.2018

V teh dneh postaja pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo vodovodnega sistema Lučine, ki ga je investitorju Občini Gorenja vas – Poljane 30. 8. 2018 izdala Upravna enota Škofja Loka.

Projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja so izdelali projektanti podjetja Hidrosvet d.o.o., investicija pa je ocenjena na 630.000 eur, saj obsega izgradnjo kar petih kilometrov novih cevovodov za primarni in sekundarni vodooskrbni sistem naselji Lučine in Dolge Njive.

 Oskrba s pitno vodo na tem območju je pogosto motena, zlasti v sušnem obdobju in med močnejšimi padavinami, zato za izboljšanje kvalitete pitne vode projekt poleg obstoječih zajetij na Golem Vrhu predvideva vključitev dveh novih zajetij pod pobočjem Zadobja, kar bo omogočalo zanesljivejše delovanje vodovodnega sistema v celoti, saj bo izboljšalo tako kakovost kot kapaciteto pitne vode, v celoti pa bodo na novo urejene tudi vse naprave in objekti vodovoda, vključno z vodohranom Dolge  Njive.

Ker gre za obsežno in finančno zahtevno investicijo, je občina v letu 2017 kandidirala za nepovratna evropska kohezijska sredstva, namenjena investicijam v večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Rekonstrukcija vodovoda Lučine predstavlja le enega od treh sklopov vloge za nepovratna sredstva, ki obsega še manjši sklop vodovoda Brebovnica ter celovito rekonstrukcijo vodovoda Vršajn – Brda. Prva faza kandidature je uspešno zaključena, saj je bil sredi letošnjega avgusta podpisan Dogovor za razvoj Gorenjske regije, v okviru katerega se je Ministrstvo za okolje in prostor RS v okviru Prednostne naložbe EU 6.1. Vlaganje v vodni sektor zavezalo nameniti kohezijska sredstva tudi za Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda. V nadaljevanju bodo sledila pogajanja z ministrstvom o obsegu sofinanciranja investicije, občina pa bo nadaljevala s postopki pridobivanja manjkajočih gradbenih dovoljenj in služnostnih pogodb, za namen česar so bili v prvi polovici leta že izvedeni ustrezni geodetskih posnetki terena, po katerem bo potekala rekonstrukcija vodovoda.

Občina se ob izdaji gradbenega dovoljenja Lučine zahvaljuje vsem lastnikom zemljišč, ki so za pridobitev gradbenega dovoljenja pristopili k popisom služnostnih pogodb, prav tako pa verjamemo, da bodo služnostne pravice uspešno pridobljene tudi na ostalih dveh sklopih rekonstrukcije vodovoda, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje pridobiti do konca leta 2019.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost