Aktualno

Izdano gradbeno dovoljenje za poplavne ureditve Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

28.9.2018

Upravna enota Škofja Loka je 20. 9. 2018 Občini Gorenja vas – Poljane in Ministrstvu za okolje in prostor RS izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov za povečanje poplavne varnosti na območju Poljan.

Na podlagi aprila lani podpisanega sofinancerskega sporazuma je celotno projektno dokumentacijo za izvedbo del pridobila Občina Gorenja vas – Poljane, ki je tudi odkupila potrebna zemljišča. V potrditev pravni službi Ministrstvo za okolje in prostor RS je oddana tudi celotna razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca del vključno z PZI popisi del za izvedbo. Občina bo javno naročilo z gradnjo objavila takoj po potrditvi ministrstva, ki mora potrditi tudi še končni Investicijski program projekta.

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljan obsegajo:

  • regulacijo s premestitvijo struge Sore pri Hotovlji v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico
  • znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda
  • poglobitev struge pritoka Ločivnice z ureditvijo sotočja in iztoka v Poljansko Soro ter
  • ureditev poplavno varnejših in bolj pretočnih premostitev.
  • Izgradnja novega mostu preko Poljanske Sore

Direkcija RS za infrastrukturo bo na lokaciji sedanjega semaforiziranega križišča sočasno zgradila tudi novo krožno križišče, za kar je bil z občino v začetku septembra podpisan poseben sofinancerski sporazum.

Datoteke

Načrt


Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost