Aktualno

Enota dnevnega varstva in začasnih namestitev za starejše CSS Škofja Loka bo v »Hiši generacij« v Gorenji vasi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

23.11.2020

V začetku meseca marca je bil objavljen javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Skupaj s Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, ki bo tudi organiziral izvajanje storitev, smo pripravili vlogo za gradbeno dovoljenje in že v juniju oddali prijavo na prvi razpisni rok. Septembra smo prejeli obvestilo, da smo bili zelo uspešni na razpisu. Ob prazniku občine bi težko sporočili lepšo novico, kot je ta, da je pogodba za realizacijo projekta v višini 1,4 milijona evrov podpisana. To pomeni, da so sredstva zagotovljena in da bomo v drugi polovici naslednjega leta lahko pričeli z adaptacijo objekta Stare šole v Gorenji vasi in jo obnovili v »Hišo generacij«.

V letošnjem pomladanskem korona času smo pregledali in dopolnili projekt že pred leti izdelanega projekta za medgeneracijsko središče v Gorenji vasi. Ta izziv smo tokrat sprejeli skupaj na Občini Gorenja vas-Poljane in v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka ter ga prilagodili novemu razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost. Popolno vlogo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem smo oddali junija in seveda težko čakali rezultate. V pripravo projekta je bilo vloženega res veliko časa in energije, zato smo bili v septembru toliko bolj veseli sporočila, da smo dosegli vse možne razpisne točke.

V »Hiši generacij« se bo vzpostavila enota dnevnega varstva in enota začasnih namestitev. Enota dnevnega varstva bo lahko sprejela 6 do 8 uporabnikov dnevno, enota začasnih namestitev pa 16 uporabnikov. Dnevno varstvo je namenjeno starejšim osebam, ki živijo doma, nimajo pa potrebnega celodnevnega varstva oziroma oskrbe s strani svojcev. Ta oblika varstva vsaj deloma razbremeni svojce pri skrbi za starejše v domačem okolju, hkrati pa jim omogoča, da čim dlje ostanejo v domačem okolju oziroma lažje premostijo čas do sprejema v celodnevno institucionalno varstvo. Začasna namestitev je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, poškodbe, rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice ali začasne odsotnosti svojcev potrebujejo celodnevno oskrbo. Začasni sprejem traja po dogovoru oz. največ 90 dni. V času začasnih namestitev je uporabnikom zagotovljena oskrba in zdravstvena nega glede na zdravstveno stanje, zdravstvenemu stanju primerna prehrana, po potrebi fizioterapevtske storitve in delovno terapevtsko obravnavo ter vključitev v razne prostočasne dejavnosti. Dnevno varstvo bo delovalo v pritličju, kjer bo urejen velik skupni prostor, kuhinja z jedilnico in soba za počitek, obdan pa bo tudi z vrtom za druženje na prostem in pokrito teraso. V preostalih zgornjih dveh nadstropjih bodo urejene še sobe za začasno namestitev starejših s spremljajočimi prostori, preko vseh etaž bo urejeno dvigalo. Ob objektu bodo urejene tudi parkirne površine.

Gradnja se po podpisani pogodbi o sofinanciranju v celoti financira z nepovratnimi sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki za projekt prispeva 1,4 milijona evrov oziroma 100 % upravičenih stroškov projekta, občina pa prispeva stroške projektne dokumentacije. Trenutno so v izdelavi projekti za izvedbo del, v začetku novega leta bo objavljen razpis za izbiro izvajalca del, v drugi polovici naslednjega leta pa se bo pričela adaptacija objekta in spreminjanje v »Hišo generacij« Gorenja vas, ki bo trajala dobro poldrugo leto. V letošnjem letu smo sklenili tudi pogodbo o menjavi zemljišč z g. Jožetom Novakom in kot občina postali lastniki parcele severno od objekta Stare šole do Poljanske Sore.

Z izgradnjo »Hiše generacij« zagotavljamo širitev ponudbe v skupnosti z izvajanjem visoko kvalitetne storitve socialnega varstva starejših, od katerega si veliko obetamo, saj bomo na ta način zagotovili možnost izbire in ustvarili pogoje, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju. Uspešno kandidiranje na projektu je rezultat odličnega sodelovanja s Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, kjer so celovito zasnovan projekt podprli s svojim bogatim strokovnim znanjem in izkušnjami, kar naši lokalni skupnosti prinaša dragoceno pridobitev v skrbi za vse generacije.

Dostopnost