Aktualno

Delovni obisk direktorja Direkcije RS za ceste

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

25.7.2012

Delovni obisk direktorja Direkcije RS za ceste g. Gregorja Ficka s sodelavci na občini Gorenja vas - Poljane.

Delovni sestanek je potekal na občini, njegovi sodelavci so si že predhodno ogledali projekte na terenu. Tema skupnega sestanka so bili vsi tekoči projekti državnih cest v naši občini.

Obvoznica Gorenja vas:
Po besedah direktorja g. Ficka, bo gradbeno dovoljenje  za obvoznico pridobljeno do konca letošnjega leta, potem bo objavljen javni razpis za izvedbo del, z gradnjo bi pa lahko pričeli že v drugi polovici naslednjega leta. Takoj se pa pričnejo aktivnosti prijave za črpanje evropskih sredstev, soglasje pa na DRSC pričakujejo v začetku naslednjega leta. Višina investicije je dobra 4,5 milijona EUR, pričakuje se pa do 85% sofinanciranje s strani EU. Občina pa mora zagotoviti sredstva  za gradnjo pločnikov, avtobusnih postajališč, dodatnih parkirišč in javne razsvetljave, predvidevamo v višini slabih 100.000 EUR.

Škofjeloška obvoznica:
Seveda nas Poljance tudi zanima, kako bo z škofjeloško obvoznico. Aktivnosti za prekinitev del z izvajalcem so bile izvedene in unovčena je bila bančna garancija. Nov razpis za izvajalca bo objavljen v mesecu avgustu, v najboljšem slučaju se bi lahko z deli nadaljevalo že koncem tega leta. Rešuje se tudi nov zaplet z gradbenim dovoljenjem.

Ureditev Lučine-Suhi dol:
Objavljen je razpis za izvedbo del, odpiranje ponudb bo 20. avgusta, takoj za tem se bo lahko pričelo z odkupi zemljišč in kasneje z deli na trasi.

Ureditev Gorenja vas –Todraž:
Revizija celotnega projekta je bila v maju, popravki za 1. fazo do km 1200 so v teku. Razpis za gradbena dela bo do konca leta ob planiranih sredstvih v proračunu.

Trebija – Sovodenj:
V letošnjem letu bodo zaključena dela na km 2,5 v Hobovšah, na km 3,3 pri Pajklcu in km 4 pri Bucku. Za odsek od km 0,5 do 2,5 je pa v fazi projektiranja.

Dogovorili smo se, da se v novembru spet dobimo v Ljubljani in pregledamo napredek na projektih, vmes bomo pa še povabljeni na odpiranje ponudb za Lučine-Suhi dol.

 

Dostopnost