Koledar dogodkov

April 2024

IZVEDBA ZERO WASTE DOGODKOV - PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS

09.04.2024 16:00

IZVEDBA ZERO WASTE DOGODKOV - PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS

V okviru projekta Čisto Škofjeloško vsi organizatorji prireditev na Škofjeloškem vabljeni na predstavitev primerov dobrih praks izvedb zero waste dogodkov v torek, 9. 4. 2024, od 16. do 18.30 ure v veliko sejno sobo na Upravni enoti Škofja Loka.

Štirje organizatorji zelo različnih prireditev vam bodo predstavili svoje izkušnje, izzive in rešitve glede ukrepov zmanjševanja količine odpadkov na prireditvah oz. ločenega zbiranja le-teh. Obenem bosta Komunala Škofja Loka in Zavod Poljanska dolina predstavila sistem izposoje pralnih kozarčkov. 

Vabilo v prilogi, prijave na dogodek pa se zbirajo na povezavi.

 

Dostopnost