Razpisi in objave

Javne objave - Stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi Dopolnjenega osnutka SD 02 Občinskega prostorskega načrta občine Gorenja vas - Poljane


Datum objave:
24.8.2020
Status:
Veljaven

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost