Razpisi in objave

Javne objave - Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Gorenja vas - Poljane


Datum objave:
11.10.2019
Datum zaključka:
11.11.2019
Status:
Zaključen

Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Gorenja vas - Poljane je v javni obravnavi do vključno 11. 11. 2019.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost