Razpisi in objave

Javne objave - Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Občino Gorenja vas - Poljane


Datum objave:
11.2.2021
Datum zaključka:
13.3.2021
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Barbara Bogataj, barbara.bogataj@obcina-gvp.si , 04 51 83 124

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) in z namenom zagotovitve sodelovanje zainteresirane javnosti pri izdelavi in spreminjanju načrtov javno predstavljamo predlog Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za Občino Gorenja vas - Poljane.

Zbrana mnenja in predlogi se po presoji predstojnika organa vključijo v predlog načrta zaščite in reševanja pred sprejemom. V predlog načrta zaščite in reševanja se lahko vključijo le tisti predlogi in mnenja, ki so skladni z rešitvami v temeljnem načrtu zaščite in reševanja.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost