Razpisi in objave

Nepremičnine - Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe


Datum objave:
25.10.2019
Datum zaključka:
13.11.2019
Status:
Zaključen

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin:

- ID znak: parcela 658/15, k.o. 2057 Gorenja vas (ID 6980582) v izmeri 9 m2 in
- ID znak: parcela 658/16, k.o. 2057 Gorenja vas (ID 7009214) v izmeri 4 m2.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si