Razpisi in objave

Nepremičnine - razpisi, namere, odločbe - Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe


Datum objave:
25.10.2019
Datum zaključka:
13.11.2019
Status:
Veljaven

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo nepremičnine ID znak: parcela 658/17 in 525/6, k.o. 2057 Gorenja vas v skupni izmeri 80 m2.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si