Razpisi in objave

Javne objave - Likovno literarni natečaj "100 let Visoške kronike - Vest na preizkušnji"


Datum objave:
9.9.2019
Datum zaključka:
10.10.2019
Status:
Zaključen

Ob 100-letnici izida Visoške kronike razpisujemo likovno-literarni natečaj z naslovom »100 let Visoške kronike ‒ Vest na preizkušnji«. Natečaj je namenjen učencem obeh centralnih in podružničnih šol v občini.

Namen natečaja je spodbuditi učence k branju Visoške kronike in k njihovemu poglobljenemu razmišljanju o različnih temah, ki jih ta zgodovinski roman odpira. Učenci se lahko osredotočijo na posamezne dele/odlomke ali pa na celoten roman. Predvsem nas zanima, kako učenci dojemajo zločin Polikarpa Kalana ter njegove posledice, ki jih čuti več rodov visoške domačije. Kako razmišljajo o Polikarpovem odnosu do ljudi, s katerimi pride v stik, o odnosu med očetom in sinom, med Izidorjem in Agato, kako dojemajo sojenje Agati kot čarovnici ...? Je bila vest Tavčarjevih junakov v Visoški kroniki kdaj na preizkušnji? So zločini in grehi, kot so napuh, lakomnost ..., vedno kaznovani ‒ tudi danes?

Kategorije del:
1. Likovno področje: Likovna dela v različnih tehnikah (risba, grafika, praskanka, tempera, fotografija, mala plastika ...)
2. Literarno področje: Vse literarne zvrsti (proza, poezija, dramatika, strip)

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost