Razpisi in objave

Nepremičnine - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v Gospodarski coni Todraž


Datum objave:
27.8.2020
Datum zaključka:
17.9.2020 do 12:00
Status:
Zaključen

Predmet javnega zbiranja ponudb je zemljišče parc. št. 843/8 (ID 3855671) k.o. 2058 Dolenja Dobrava v izmeri 754 m2 in industrijska stavba št. 426 k.o. 2058 Dolenja Dobrava.
Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju Gospodarske cone Todraž.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost