Razpisi in objave

Javne objave - Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta


Datum objave:
21.8.2019
Datum zaključka:
30.9.2019
Status:
Zaključen

Občina Gorenja vas – Poljane obvešča vse občane, da javno razgrinja dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev 02 Občinskega prostorskega načrta občine Gorenja vas – Poljane.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (sejna soba, prvo nadstropje) v poslovnem času občinske uprave. Gradivo je razgrnjeno tudi na www.opn.si/gvp.

Javna razgrnitev bo trajala od 28. avgusta 2019 do vključno 30. septembra 2019.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 18. septembra 2019, ob 17. uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas) ali elektronski naslov Občine (info@obcina-gvp.si) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenim Spremembam in dopolnitvam 02 Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si