Razpisi in objave

Nepremičnine - Javni razpis za prodajo stanovanja po metodi javnega zbiranja ponudb - Sestranska vas 15


Datum objave:
22.10.2019
Datum zaključka:
12.11.2019 do 12:00
Status:
Zaključen

Predmet prodaje je garsonjera I/11 s kletjo K/11 (ID znak: 2057-246-11) na naslovu Sestranska vas 15, Gorenja vas (posamezni del št. 11 v stavbi št. 246 k.o. 2057 Gorenja vas (ID 5504173)), v velikosti 27,20 m2.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si