Aktualno

Poplavne ureditve Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

19.2.2020

Dela na trenutno najobsežnejšem gradbišču v občini se izvajajo v pospešenem obsegu, saj dela na različnih delih gradbišča izvajajo kar štiri ekipe.

Izvaja se prestavitev struge Sore pri Hotovlji, kjer je bil na novo izveden tudi začasni gradbiščni dostop po levem bregu Sore.
Izvajajo se pripravljalna dela za temeljenje novega mostu pri Sori, ki se bo začelo takoj po odstranitvi stare transformatorske postaje in elektrovodov, kar je predvideno za začetek marca.
V soboto, 22. 2. 2020, je predviden priklop nove transformatorske postaje, ki bo locirana pri novem križišču v Predmostu.
Nadaljujejo se dela pri ureditvi Breteževega grabna in dveh novih mostov: za pešpot ob Sori in za promet nasproti Hrena. Vzporedno z ureditvijo struge se gradi nove prometnice, zato je zato je na tem delu uvedena cestna zapora.
Napredovala so dela na zniževanju terena platoja pri Predmostu, ki je doslej povzročal zajezitev odtekanja poplavnih vod  - ko bo mogoče preusmeriti promet na novo dostopno cesto do cerkve, bo stara cesta ob Sori v celoti odstranjena in na znižanem platoju urejena nova pešpot.
Urejajo se tudi nasipi na skrajnem zahodnem delu gradbišča pri cerkvi.

Investicija se bo intenzivno nadaljevala vse leto, zaključek pa je predviden v prvi polovici leta 2021.

11. 2. 2020 je bil izveden tudi zbor krajanov naselij Hotovlja in Predmost, kjer je bil določen način izvedbe javne razsvetljave na vseh petih odsekih novih prometnic znotraj območja ukrepov.

Ob svetovnem dnevu voda bo projekt protipoplavnih ukrepov Poljane Direkcija RS za vode 17. 3. 2020 predstavila tudi širši javnosti in medijem kot izbrani primer dobre prakse na območju porečja Zgornje Save.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si