Aktualno

Po prvem letu gradnje protipoplavnih ukrepov v Poljanah

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

12.11.2020

Uspešno se izteka prvo leto gradnje protipoplavnih ukrepov v Poljanah. Stroji so namreč zabrneli prav na god Svetega Martina in farnega zavetnika v Poljanah na novi dostopni cesti, ki pelje do cerkve. Obsežno gradbišče se razteza čez tri sosednje vasi Poljane, Predmost in Hotovlja. Krajina soseščine teh treh naselij poplavno doslej najbolj ogroženega dela občine tako dobiva povsem novo podobo.

Dela so se pričela na lokaciji nove trafo postaje in nove dostopne ceste do cerkve. Do konca leta 2019 je bilo izvedeno še znižanje in razširitev poplavne ravnice na desnem bregu Sore za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda.
Letošnjo pomlad je bila izvedena še obsežna regulacija struge Sore pri Hotovlji v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico. Poleti se je v polnem zamahu izvajala obsežna regulacija in poglobitev struge Ločivnice, zidovi na levem bregu so že v celoti urejeni, poteka še gradnja levobrežnih zidov, ki bodo pri parku stopničasto izvedeni. Prav tako je na Ločivnici v gradnji zadnji od petih novih poplavno varnejših in bolj pretočnih mostov. Od tega je eden zgrajen še na cesti Hotovlja, dva pa preko Brenteževega grabna v Predmostu, ki je tudi v celoti na novo urejen vključno z iztokom in novim zadrževalnikom plavin.
Že vse leto poteka tudi gradnja najzahtevnejšega objekta, novega daljšega in širšega ločnega mostu čez Soro s poplavno varnejšim pretočnim profilom brez vmesnim mostnih opornikov. Mostna konstrukcija je v celoti dograjena, dokončati je potrebno še pločnike, položiti asfalt in urediti ograje. Novi most se navezuje na krožno križišče, ki se je začelo graditi v oktobru, sočasno s preurejanjem in obnovo vodovodne infrastrukture na območju krožišča.
Nove bodo tudi vse prometnice na desnem bregu, prvi del novih cest v dolžini 500 metrov je bil asfaltiran v prvih dneh novembra. V prvi polovici leta je potekala tudi intenzivna gradnja novega elektroenergetskega daljnovodno omrežja, vključno z novo tansformatorsko postajo izven poplavnega območja. Urediti je potrebno še območje letnega kopališča pri sotočju s Hotoveljščico, cesto proti Hotovlji, kjer bo urejena pešpot ter sotočje Sore in Ločivnice.
Z videnim napredkom gradnje je bil nadvse zadovoljen tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je z delegacijo gradbišče obiskal letošnjega 11. septembra, ravno na obletnico slovesnega podpisa gradbene pogodbe. Trimilijonsko investicijo namreč v dveh tretjinah financira Direkcija RS za vode iz vodnega sklada, za kar je občina dala pobudo takoj po rušilnih poplavah jeseni 2014 in nato v naslednjih letih tudi nosila breme zahtevne priprave celotne dokumentacije in vodenja velikega števila postopkov.
Trud pa je bil poplačan na lansko martinovo, 11. 11. 2019, ko je bila na gradbišču zasajena prva lopata. Prav zaradi vztrajnega in profesionalno izvedenega postopka priprave dokumentacije je tako minister Vizjak kot že poprej strokovna javnost izvedbo projekta označila za poseben primer dobre prakse v slovenskem merilu. In Poljanska dolina je znova dokazala, da s sodelovanjem in povezovanjem zmore preseči še tako zahtevne izzive.

Fotogalerija

Poljane
Poljane
Poljane
Urejanje pločnikov na mostu čez Soro
Novi most čez Soro
Zaopažen glavni most
Asfaltirana cesta proti cerkvi
Sotočje Sore in Hotoveljščice
Regulacija potočka pri Hotovlji
Regulacija izliva Hotoveljščice
Protipoplavni zid ob cerkvi
Prestavljena struga Sore
Poljane
Poglobitev Ločivnice
Nova transformatorska postaja v Poljanah
Novi oporni zidovi Ločivnice
Novi most proti Hotovlji
Nova cesta proti Predmostu
Nova brv čez Ločivnico
Nižanje terena v Predmostu
Most peš pot proti cerkvi
Levobrežne ureditve Ločivnice
Desnobrežna in levobrežna zavarovanja struge
Brentežev graben

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost