Aktualno

Občini Cerkno in Gorenja vas - Poljane ponujata roko sodelovanja na 4. razvojni osi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

12.11.2020

Občini Cerkno in Gorenja vas – Poljane sta že v začetku leta na predstavitvi tehnične, okolijske, prostorske in ekonomske preveritve izvedljivosti novih variant na trasi četrte razvojne osi med Cerknim in Hotavljami dali prednost južnim variantam J2, J3 in J4.

Predlogi imajo manjši vpliv na okolje, izkoriščajo in izboljšujejo razmere v obstoječem urbano prometnem koridorju, preko Sovodnja se izboljša navezanost na Žiri. V primerjavi z vsemi severnimi variantami je predvidena cenejša izvedba, ki omogoča fazno izgradnjo. Primorska in Gorenjska se morata cestno bolje povezati!

Pri tem sta občini pripravljeni prevzeti aktivno vlogo, zato predlagata, da pristojno ministrstvo za pripravo podrobnega prostorskega načrta pooblasti obe občini s katerima ministrstvo sklene dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena - Izgradnja 4. razvojne osi. Predlagani način sprejema akta je najučinkovitejši in izvedljiv v najkrajšem času, kot primer dobre prakse pa se izkazuje pri sprejemanju OPPN skupnega pomena za gradnjo obvoznice Gorenja vas, ki je bila po tem modelu pred leti z evropskimi sredstvi že zgrajena.

Župan Milan Čadež: »Po skoraj 15 letih predstavitev brez konkretnih zaključkov in zapravljanja sredstev za študije variant na študije variant neizvedljivih koridorjev menim, da je čas, da temu naredimo konec. Župana sva podpisala pobudo, ker meniva, da je napočil čas za končne rešitve. Občini Cerkno in Gorenja vas - Poljane bi si s to pobudo v prihodnosti naložili veliko izzivov in operativnega dela, vendar bi jih tudi z odgovornostjo sprejeli. Po proučitvi pobude pričakujem poziv pristojnega ministrstva po sodelovanju.«

Župan dodaja: »Če smo bili pred 100 leti z rapalsko pogodbo ločeni v dve državi, je prav danes, 12. 11. 2020, čas, da naredimo premik v povezovanju Primorske in Gorenjske v skupni državi Sloveniji!«.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost