Aktualno

Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

23.9.2019

Geodetska uprava Republike Slovenije obvešča, da bo od 1. do 30. oktobra 2019 na spletnem naslovu https://www.mvn.e-prostor.gov.si javnosti dostopen predlog modelov množičnega vrednotenja nepremičnin.

Razgrnitev:
Od 1. oktobra do vključno 30. oktobra 2019 bo v sejni sobi Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, v poslovnem času sprejemne pisarne, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla tudi javne predstavitve predloga modelov vrednotenja nepremičnin, in sicer na območjih območnih geodetskih uprav. Za občine na območju Območne geodetske uprave Kranj bo javna predstavitev potekala v četrtek, 17. oktobra 2019, od 10. do 13. ure v prostorih Mestne občne Kranj, dvorana 15, Slovenski trg 1, Kranj.

Od 1. oktobra 2019 bo na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavljen tudi poskusni izračun vrednosti, in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. junij 2019.

Rok za pripombe:
Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe, ki morajo biti ustrezno obrazložene, k predlogu modelov vrednotenja od 1. oktobra do 15. novembra 2019, in sicer:

 •  pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju občine, pošljite na obrazcu JR.MV-1:
  - po pošti na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
  - skeniranega na E-naslov: info@obcina-gvp.si, ali
  - izpolnjen obrazec oddajte osebno v sprejemni pisarni občine
 • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2:
  - po pošti na naslov: Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali
  - skeniranega na E-naslov: vrednotenje@gov.s

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si