Aktualno

Evidentiranje podpor volivcev

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

15.9.2020

Upravna enota Škofja Loka obvešča volivce, da od torka, 15. 9. 2020, do vključno petka, 13. 11. 2020, poteka evidentiranje podpor volivcev za podporo pobudi za vložitev Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga in pobudi Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Podpore je mogoče oddati osebno na sedežu Upravne enote Škofja Loka, v pritličju Oddelka za upravne notranje zadeve, ves poslovni čas, in sicer:
- ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 7. in 15. uro
- ob sredah med 7. in 17. uro
- ob petkih med 7. in 13. uro.

Prav tako je mogoče oddati podporo na krajevnih uradih, med drugim tudi na Krajevnem uradu Gorenja vas, in sicer vsak torek od 8. do 15.30 ure.

Volivci, ki bodo v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. 

Volivci, ki bodo med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivale v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini  ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oz. dajanje podpor. Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve. 

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost