12. redna seja občinskega sveta

13.10.2016

Dnevni red

Gradivo

01. točka: Obrazložitve


01. točka: Potrditev zapisnika 11. redne seje


02. točka: Odgovori na pobude, predloge, vprašanja članov občinskega sveta


03. točka: Poročilo policije GVP 2015


04. točka: Kadrovski načrt za leto 2016


04. točka: Načrt pridobivanja neprem. premoz. v letu 2016


04 točka: načrt razpolaganja z neprem. premoz. v letu 2016


04. točka: Rebalans


04. točka: Rebalans 2016_standardni izpis


04. točka: obrazložitve rebalansa


04. točka: Odlok rebalans 2016


04. točka: posebni del rebalans_prorač. 2016


04. točka: prikaz poraz. sredstev po KS 2016-rebalans


04. točka: Splošni del rebalans-prorač. 2016


04. točka: Tabela KS_rebalans 2016


04. točka: Zbir prih. in odh. po KS 2016_rebalans


05. točka: Predlog posebnega dela proračuna


05. točka: Kadrovski načrt za leto 2017


05. točka: načrt pridobivanja 2017


05. točka: načrt razpolaganja


05. točka: Naslovnica predlog proračuna 2017


05. točka_ nrp 2017-2020, predlog proračuna 2017_standardni izpis


05. točka: Obrazložitve_predlog proračuna 2017


05. točka: Obrazložitve NRP 2017-2020 za predlog proračuna 2017


05. točka: Predlog odloka o proračunu za leto 2017


05. točka: prikaz razdelitve sredstev po KS za leto 2017


05. točka: Splošni del proračuna 2017


05. točka: Tabela proračun KS 2017


05. točka: Tabela_proračun KS 2017


06. točka: zbirno poročilo o izved. pregledu s pripombami


07. točka: Pregled poslovanja zavodov v letu 2015


08. točka: Predlogi občinskih nagrajencev


09. točka: Predlog prometa z zemljišči a


09. točka: predlog prometa z zemljišči b


09. točka: Predlog prometa z zemljišči c


09, točka: Predlog prometa z zemljišči d


Sklepi

Zapisnik

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost