Koledar dogodkov

Marec 2020

PROJEKT Kulturna dediščina v akciji

Ministrstvo za kulturo je objavilo obvestilo o projektu Evropske komisije "Kulturna dediščina v akciji." Gre za vseevropsko pobudo za vzajemno učenje in izmenjavo znanja o kulturni dediščini, namenjena lokalnim in regionalnim oblikovalcem politik.

 

Rok za prijavo je do vključno 27. 3. 2020.

 

 

Cilj projekta je spodbujanje evropskih mest h krepitvi politike s področja kulturne dediščine in razvijanju rešitev za njeno ohranjanje. Projekt prav tako predstavlja nadaljevanje zapuščine Evropskega leta kulturne dediščine 2018.

 

V sklopu projekta bo izdan katalog s 30 primeri dobrih praks ter organiziranih 12 obiskov medsebojnega učenja, ki bodo združili več kot 20 udeležencev na obisk. Ocenjuje se, da bo v pobudo vključenih več kot 100 mest, regij in lokalnih zainteresiranih skupin EU.

 

"Kulturna dediščina v akciji" zato išče 30 primerov inovativnih lokalnih praks, ki bodo pustile svoj pečat na področju kulturne dediščine.

 

Več informacij o projektu je dostopnih TU.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si