Koledar dogodkov

Marec 2020

Redni letni občni zbor članov TD Žiri

07.03.2020 17:00

Žiri

Redni letni občni zbor članov Turističnega društva Žiri v mandatnem obdobju 2018-2022, ki bo v soboto, 7. marca 2020, ob 17.00 v restavraciji Sklednik, Strojarska ulica 16, 4266 Žiri.

 

Za čas sklepčnosti bo Kristina Bogataj pripravili potopisno predavanje o Škotski. 

Redni letni občni zbor članov Turističnega društva Žiri v mandatnem obdobju 2018-2022, ki bo v soboto, 7. marca 2020, ob 17.00 v restavraciji Sklednik, Strojarska ulica 16, 4266 Žiri.

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov.

 

Za čas sklepčnosti bo Kristina Bogataj pripravili potopisno predavanje o Škotski. 

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si