Razpisi in objave

Javne objave - Javni razpis za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2024


Datum objave:
20.6.2024
Datum zaključka:
3.9.2024 do 12:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Barbara Bogataj, barbara.bogataj@obcina-gvp.si , (04) 51 83 124

Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti. 
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi posmrtno.

Vsako leto se praviloma podeli največ:
- en naziv častnega občana, 
- eno plaketo in 
- eno zlato, dve srebrni in tri bronasta priznanja.

Predloge za podelitev priznanj Občine Gorenja vas – Poljane lahko podajo občina, občani, politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane.

Dostopnost