Aktualno

Tavčar se vrača v Sokolski dom

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

27.5.2023

Slavnostna akademija ob praznovanju vseslovenskega Tavčarjevega leta bo v nedeljo, 28. maja 2023, v simboličnih prostorih, v Sokolskem domu v Gorenji vasi. Tavčar in njegova žena sta na namreč bila pomembna pobudnika in podpornika sokolstva na Slovenskem. Oba pa sta bila skupaj s sinovoma častna gosta ob odprtju doma, katerega prvo ime je bilo Sokolski dom dr. Ivana Tavčarja.

Ivan Tavčar je bil vsekakor pomemben akter v slovenskem sokolskem gibanju. V vlogi predsednika Sokola je imel vpliv na organizacijsko strukturo in razvoj telesno-kulturnega gibanja v Sloveniji. Njegovo vodenje in angažiranje sta pripomogla k krepitvi sokolskega gibanja ter njegovemu širjenju med Slovenci.

Na Tavčarjevem pogrebu sokolska konjenica
Tavčar je s svojim ugledom in literarnim delom prispeval k popularizaciji sokolskih idej in vrednot. Verjel je, da je šport ključnega pomena za razvoj posameznika in naroda. Aktivno se je udeleževal sokolskih prireditev, spodbujal je mlade k telesni vadbi in skrbel za njihovo moralno vzgojo. Prizadeval si je tudi za razvoj sokolske infrastrukture, kot so telovadnice in prostori za izvajanje telesne vzgoje.
Tavčarjevo vodenje in vpliv na sokolsko gibanje je pripomoglo k rasti števila članov in širjenju sokolskih društev po Sloveniji. Njegove ideje o športu, telesni vadbi in zdravem načinu življenja so postale pomemben del sokolskega gibanja, ki je vplivalo na širšo družbo in krepilo narodno zavest.
Tavčar je bil član ljubljanskega sokola. Ko je pred stotimi leti umrl, sta ob krsti stala dva pripadnika telovadne organizacije Sokol, na začetku sprevoda je jezdila sokolska konjenica.

Velik pomen sokolskega gibanja
Sokolsko gibanje je bilo izjemno pomembno za ohranjanje slovenske narodne identitete in o tem je pred časom spregovoril tudi dr. Tomaž Pavlin v pogovoru za portal MMC (9. februarja 2020).
»Ko cesar Franc Jožef na začetku 60. let 19. stoletja znova uvede možnost, da se državljani prosto organizirajo v društva, tudi v Ljubljani takoj steče akcija. Ljubitelji telovadbe izdajo letak "Zdrav duh v zdravem truplu", v katerem so poudarjali, da v društvo vabijo vse zainteresirane. Telovadno društvo je bilo torej najprej odprto za vse meščane, a je hitro prišlo do spora med slovenskim in nemškim delom članstva, razpravljali so o jeziku društva. Iz enega dela je nato nastalo nemško društvo ("ljubljanski turnverein"), iz drugega pa slovensko društvo, ki so ga poimenovali Južni Sokol. Ime je treba razumeti v duhu panslovanstva, ki je tedaj prevladovalo. Telovadno društvo so že imeli v Pragi, po srednjeveškem južnoslovanskem epskem vzoru sokola junaka pa so ga simbolno poimenovali Sokol. V Ljubljani so v povezavi z njimi društvo imenovali Južni Sokol. Pozneje se je zaradi ukinitve tega društva po nekem pretepu med turnarji in sokoli hitro organiziralo novo in se poimenovalo Ljubljanski sokol. Po letu 1880 nastopi "doba širjenja sokolstva", ki je povezana tudi s slovenskim narodnim vprašanjem. Sokolstvo preseže meje Kranjske, razširi se tudi na Goriško, Tržaško in končno tudi na Štajersko, kjer je sokolsko društvo postalo slovenska trdnjava proti močni nemški poziciji v Celju. Končno se leta 1907 sokolsko društvo ustanovi še v Mariboru, kjer je prebivalstvo v 50 letih po izgradnji železnice in železniške delavske kolonije naraslo z okoli 4.000 na 28.000 – priseljevanje je krepilo nemško podobo mesta. Sokolsko društvo je bilo pomembno za ohranjanje slovenskega deleža v mestu,« pravi dr. Tomaž Pavlin.

Spet Sokolski dom
Leta 2012 smo bili v občini Gorenja vas – Poljane uspešni na razpisu in s pomočjo finančnih sredstev Eko sklada obnovili stavbo, ki smo jo na pobudo župana Milana Čadeža poimenovali Sokolski dom. V njem so poleg prostorov občinske uprave tudi velika večnamenska dvorana, ena manjša dvorana, knjižnica Ivana Tavčarja Škofja loka – Krajevna knjižnica Gorenja vas, sedež Javnega zavoda Poljanska dolina, v njem gostujeta škofjeloški glasbena šola in ljudska univerza, in tudi telovadnica Sokol’c.

Fotogalerija

Slovesnost ob odprtju Sokolskega doma na binkoštno nedeljo, 20. maja 1923
Dostopnost