Aktualno

Izjava občine k poročilu o poslovanju občine v letu 2015

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

9.8.2018

Občina Gorenja vas – Poljane je dne 7. 8. 2018 prejela končno Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občine v letu 2015, ki jo je Računsko sodišče v okviru rednih pregledov doslej še nerevidiranih občin na sedežu občine izvajalo v letu 2016.

Računsko sodišče je občini izreklo mnenje s pridržkom, pri čemer pri pretežnem delu poslovanja občine  ni ugotovilo nobenih nepravilnosti, še zlasti pri javnih naročilih, zadolževanju občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, glavnini kadrovskih zadev in subvencij društvom ter pri pripravi proračuna in zaključnega računa, pri čemer pa je glede slednjega občini priporočilo pripravo obsežnejših obrazložitev s poudarkom na določanju ciljev in spremljanju doseženih rezultatov.

Ker je občina vse ugotovljene nepravilnosti odpravila že tekom same revizije ali celo pred njenim začetkom, poročilo sploh ne vsebuje poglavja o zahtevah za predložitev dokazov o izvedenih popravljalnih ukrepih, ki je pri primerljivih revizijah običajna sestavina poročila.

To velja tudi za vseh šest primerov v povzetku izpostavljenih nepravilnosti, glede katerih so dokazila in pojasnila od odpravi navedena že v poročilu samem:

  • za 1. primer na straneh 13 in 14 poročila
  • za 2. primer na straneh 21 in 22 poročila
  • za 3. primer na straneh 29 in 30 poročila
  • za 4. primer na strani 33 poročila
  • za 5. primer na strani 33 poročila
  • za 6. primer na strani 37 poročila

Med slednjimi je posebej zanimiv 3. primer glede izplačila 60.000 eur podjetju  STC Starih vrh, za katerega je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev zgolj zaradi dejstva, ker je 33. člen družbene pogodbe navajal, da vplačila določi skupščina s sklepom, ni pa vseboval tudi izrecnega določila, da so zneski lahko nesorazmerni poslovnim deležem v podjetju, kar je seveda skupščina družbe pred izdajo poročila že dopolnila, kot je razvidno iz opisa ukrepa na 29. strani poročila. Prav tako je občina s podpisom aneksov ukinila še nerealizirane pogojne obveznosti do smučišča v prihodnjih letih v primeru slabih zim, kot je razvidno iz 30. strani poročila.

Občina Gorenja vas – Poljane je izjemno zadovoljna s konstruktivnim sodelovanjem z revizorji Računskega sodišča Republike Slovenije, ki so že tekom revizije občini posredovala številna koristna priporočila poslovanja, ki jih je občina s pridom vključila v svoje poslovne procese, na osnovi česar je Računsko sodišče v polnosti izpolnilo svoje začrtano poslanstvo o ciljnem svetovalni vlogi pri izboljšanju poslovanja z javnimi sredstvi.

Celotno poročilo Računskega sodišča

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si