Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

06. februar 2018

Stara hišna imena - obraz dediščine naših krajev

Skupno je na območju 28 vasi popisanih že 405 še živih hišnih imen.
Predstavitev projekta z razdelitvijo tablic s starimi hišnimi imeni je bila v sredo, 31. januarja, v KD v Poljanah.
Prejeli so jo vaščani Dobja, Poljan, Hotovlje in Predmosta.

 

Stara hišna imena – obraz dediščine krajev v Občini Gorenja vas - Poljane

V preteklih dveh letih so na Razvojni agenciji Sora ob strokovni podpori Razvojne agencije Zg. Gorenjske popisali stara hišna imena v vaseh Javorje, Murave, Dolenčice, Četena Ravan, Gorenja in Dolenja Ravan, Krivo Brdo, Jarčje Brdo, Mlaka nad Lušo, Gorenja in Dolenja Žetina, Podvrh, Zapreval, Jazbine, Malenski vrh, Delnice, Podobeno, Gorenje in Dolenje Brdo, Zakobiljek, Lom nad Volčo, Volča, Lovsko Brdo in Hlavče Njive.

Vodilo projekta je, da se ohrani dediščina in narečni govor, ki kaže svoje posebnosti tudi pri izražanju hišnih imen, da se prepreči izginotje starih hišnih imen in da se razširi njihova uporaba.

V letu 2017 so popisali hišna imena za vasi Dobje, Poljane, Predmost in Hotovlja. Skupaj je bilo popisanih 117 hišnih imen, ki jih domačini poznajo oz. uporabljajo že več kot 60 let. Kar nekaj zapisov hišnih imen je bilo sicer evidentiranih v zgodovinskih virih, vendar so med domačini že pozabljena, nekaj imen pa je tudi takih, ki so med ljudmi sicer poznana, vendar so mlajšega izvora in zato niso bila predmet popisa znotraj omenjenega projekta. Po preverjanju imen v zgodovinskih virih in pri domačinih so zbrane podatke objavili v spletnem leksikonu, izdali brošuro in izdelali označevalne glinene tablice z napisanimi hišnimi imeni v narečni obliki, ki jih bodo namestili na hiše.

Skupno je bilo na območju 28 vasi popisanih 405 še živih hišnih imen, ki predstavljajo del nesnovne kulturne dediščine slovenskega podeželja.

 

Aktualno

Kontakt