Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

16. januar 2018

Predstavitev rekonstrukcije regionalne ceste Trebija - Sovodenj

Izdelana projekta PZI ureditve 2 km odseka od Trebije do Hobovš in 500 m odsek na Sovodnju

V torek, 16. 1. 2018, ob 16. uri je bila s strani predstavnikov DRSI in projektanta GEOING izvedena predstavitev rekonstrukcije ceste od Trebije proti Sovodnju – kjer je zaključena projektna dokumentacija.

Podane so bile manjše pripombe k projektu, ki se bodo upoštevale. Projektantska ocena obnove ceste je 7,6 mio € in 1,2 mio € na Sovodnju. Izgradnja bo potekala v letih 2018, 2019 in 2020. Trenutno poteka revizija izdelanega projekta, nato sledi hkrati odkup zemljišč in objava razpisa za izvajalca del.

 

 Gre za večji projekt z večletnim financiranjem v letih 2018, 2019, 2020 in morebitno tudi 2021. Projekt je narejen na podlagi vzdrževalnih del v javno korist, tako DRSI izvaja večino projektov, za objekte izven varovalnega pasu ceste pa DRSI pridobiva služnosti lastnikov parcel. Vrednost projekta Trebija je ocenjena na 7.596,94 EUR z DDV in Sovodenj na 1.176.017,64 EUR, kar predstavlja za 3 letno obdobje 3-4% proračuna DRSI. Projekta sta v fazi recenzije. DRSI in Občina GVP bosta sklenili sofinancerski sporazum za izvedbo mostu Fužine. Nato sledi razpis, kar pomeni da bi lahko bil pozno poleti, zgodaj jeseni izbran izvajalec gradbenih del, če ne bo zapletov pri razpisu. Planirana je izvedba obeh projektov hkrati.

Projekt rekonstrukcije 2 km RC Trebija – Sovodenj:


Profil ceste znaša 2 x 2.75 m vozišča, koritnica in berma. Upoštevan je bil profil za srečevanje tovornjaka in priklopnika. Hodnik za pešce od Trebije do Žuna je širine od 90 do 120 cm. Izvede se avtobusno postajališče Fužine, urejujejo se brežine, veliko je zaščit, pod cesto je povsod podporni zid, ki je na mestih kjer je višji od 6 m izveden kot armiranobetonski zid. Izvede se nov most Fužine, ki bo širši in daljši od obstoječega. Samo na enem odseku ceste se zid ohrani, ostalo so vse novogradnje.

Projekt rekonstrukcije na Sovodnju:

Projekt je omejen s prostorom, ki dopušča posege. Zamenja se podporni zid ceste na obeh straneh struge potoka. Na novo se uredi dostopno pot do objekta, zamenja se most to skladišča Lesgal, uredi se hodnik za pešce širine od 90 do 120 cm. Hodnik za pešce poteka od parkirišča pred Lesgalom do prvega izvoza pri Termopolu.

Aktualno

Kontakt