Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

Občina Gorenja vas - Poljane

  
Odgovorna uradna oseba:

Milan Janez Čadež, župan  

  
Datum objave kataloga / datum zadnje spremembe:

september 2006 / junij 2016

  
Naslov:

Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

  
Telefon:

04 51 83 100

  
Fax:

04 51 83 101

  
Elektronski naslov:
Enotni zakladniški račun:

01227-0100007212, Banka Slovenije

  
Matična številka:

5883261000

  
Identifikacijska številka za DDV:

63943026

  
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje organa:
Organigram:
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojne osebe:

Milan Janez Čadež, župan
info@obcina-gvp.si
04 51 83 100

Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave
elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si
04 51 83 105

  
2.c Seznam glavnih prepisov z delovnega področja organa
Državni predpisi:
Predisi EU:
2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov lokalne skupnosti:
2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta:
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam strateških in programskih dokumentov:

Razvojni program Občine Gorenja vas - Poljane

Občinski prostorski načrt

Razvojni program podeželja

   » več
2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:
2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejejo javne razpise/naročila
Drugi javni razpisi/naročila:
2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.k Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

- preko spletne strani: http://www.obcina-gvp.si

- preko elektronske pošte na: info@obcina-gvp.si

- pisno na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

- osebno na sedežu občine: v času uradnih ur

  
4. Stroškovnik
Stroški posredovanja informacij:

16., 17. in 18. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

  
Enotni stroškovnik:

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

  
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

- informacije o aktualnih razpisih in njihovi objavi
- informacije o realizaciji projektov
- informacije o uradnih urah občinske uprave in župana ter načinu najave pri županu
- lokacijska informacija in informacija o namenski rabi prostora
- informacije glede okoljske dajatve
- informacije glede gradnje - za katere objekte se potrebuje gradbeno dovoljenje in za katere objekte zadošča enostavno gradbeno dovoljenje, odmiki od cest
- informacije glede subvencij na področju kmetijstva in gospodarstva

  

Nazaj

Aktualno

    Dela na dvorcu Visoko

    Zavod Poljanska dolina obvešča, da ogled dvorca Visoko predvidoma do maja ne bo mogoč zaradi izvajanja investicijskih del. Investicijo izvaja Občina Gorenja vas - Poljane, v okviru investicije pa v dvorcu urejamo kleti, gostinski sobi, toaletne prostore, dvigalo ter hidroizolacijo objekta.

    O datumu odprtja kavarne in pričetka vodenih ogledov zbirk vas kmalu obvestimo. 

    Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Kontakt