Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Lokalne ceste in javne poti

Občinske ceste so usklajane z določili veljavnega Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS št. 19/2016). Odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

 

 


Javna pot - Žirovski vrh


Občinske ceste se kategorizirajo na:
- lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in
- javne poti (s skrajšano oznako JP).


Lokalne ceste v naseljih z razvejanim uličnim sistemom se razvrstijo v podkategorije:
- lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
- lokalne mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

 

Kategorija ceste

Dolžina cest po veljavnem odloku
LC 118.037
LZ 919
LK 2.320
JP 257.759

 

 

 

 

 Poteki občinskih cest so usklajeni s:

- poteki državnih cest,
- poteki gozdnih cest in
- poteki občinskih cest sosednjih občin (Občina Cerkno, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Idrija, Občina Škofja Loka, Občina Železniki in Občina Žiri).

 

Spletna povezava do dokumentov:

 

Povezava na Odlok o občinskih cestah:

 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19991264

 

 

Priloge

Aktualno

  Nova številka Podblegaških novic

  Nova številka Podblegaških novic.

  Ne spreglejte:
  - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019
  - Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
  - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev za leto 2019

Kontakt