Ravnanje z odpadki

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V Občini Gorenja vas - Poljane je urejeno ločeno zbiranje naslednjih vrst odpadkov:

· Ostanek komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik/vrečka)
· Steklo (embalaža iz stekla)
· Papir (odpadni papir in embalaža iz papirja)
· Embalaža (mešana embalaža iz kovin, plastike, stiropora in sestavljenih materialov)
· Kosovni odpadki (večji kosi odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi)
· Nevarni odpadki (nevarni odpadki in embalaža, ki je nevarni odpadek)
· Biološke odpadke kompostirajo gospodinjstva v hišnih kompostnikih

Z letom 2005 se je, skladno z veljavno zakonodajo in Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, uvedel nov način izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Dotedanje plačevanje odpadkov, ki je bilo vezano na število oseb, se je nadomestilo s plačevanjem v odvisnosti od velikosti posode oz. vreče za odpadke in v odvisnosti od predvidenega števila mesečnih odvozov.

Dejavnost gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje, odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov na območju občine Gorenja vas - Poljane. Izvaja jo režijski obrat.

Več informacij:
- če bi želeli zamenjati zabojnik, urediti oddajo odpadkov ali bi želeli izvedbo storitve reklamirati ter v primeru nejasnosti: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22 ali 051 328 488; E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si
- sporočanje podatkov o spremembah pri oddaji odpadkov: Ani Nedižavec, telefon: (04) 518 31 08; E-pošta: ani.nedizavec@obcina-gvp.si

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si