Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Javna vodovodna omrežja

Javna vodovoda omrežja (javni vodovodi) so vodovodi, ki so namenjeni izvajanju javne službe oskrba s pitno vodo:

 • Vodovodni sistem Trebija-Poljane-Škofja Loka s podsistemi: Trebija-Gorenja vas-Todraž, Trebija-Podgora in Poljane
 • Vodovodni sistem Stara Oselica-Slajka
 • Vodovodni sistem Zarobar-Hlavče Njive-Brda
 • Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval

S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko javno službo določa 149. člen Zakon o varstvu okolja (ZVO). V skladu z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas-Poljane (Ur.l. RS, št. 102/01) se javna služba oskrba s pitno vodo izvaja v režijskem obratu Občine Gorenja vas-Poljane. 


V primeru nejasnosti se obrnite Gašperja Čadež tel. 041426342 ali Kristino Knific 045183122.

Aktualno

  Neuradni rezultati rednih lokalnih volitev 2018

  Na dan glasovanja, 18. novembra 2018, bodo na spletni strani LOKALNE VOLITVE 2018, objavljeni neuradni rezulati rednih lokalnih volitev 2018.

  Prvi delni izidi glasovanja bodo znani po 19.30 uri.

  Prvi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 12. uri, glede na stanje na voliščih ob 11. uri.
  Drugi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na voliščih ob 16. uri.

Kontakt