Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Javna vodovodna omrežja

Javna vodovoda omrežja (javni vodovodi) so vodovodi, ki so namenjeni izvajanju javne službe oskrba s pitno vodo:

- Vodovodni sistem Trebija - Poljane - Škofja Loka s podsistemi: Trebija - Gorenja vas - Todraž, Trebija - Podgora in Poljane
- Vodovodni sistem Stara Oselica - Slajka
- Vodovodni sistem Zarobar - Hlavče Njive - Brda
- Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval


S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

Oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko javno službo določa 149. člen Zakon o varstvu okolja (ZVO). V skladu z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas-Poljane (Ur.l. RS, št. 102/01) se javna služba oskrba s pitno vodo izvaja v režijskem obratu Občine Gorenja vas - Poljane. 


V primeru nejasnosti se obrnite Gašperja Čadeža tel. 041 426 342 ali Kristino Knific 04 51 83 122.

Aktualno

  Nova številka Podblegaških novic

  Nova številka Podblegaških novic.

  Ne spreglejte:
  - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019
  - Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
  - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev za leto 2019

Kontakt