Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Komunala in gospodarske javne službe

Obvezne občinske gospodarske javne službe (GJS) določa zakonodaja Republike Slovenije.


Pokopališko in pogrebno dejavnost
opravljajo krajevne skupnosti oziroma od njih določeni upravljavci. Pravna podlaga je Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti


Zakon o varstvu okolja določa, da so obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:

1.   oskrba s pitno vodo,

2.     odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

3.     zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

4.     obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

5.     odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in

6.     urejanje in čiščenje javnih površin.


Način in oblike izvajanja GJS
določa Zakon o gospodarskih javnih službah.


Ureditev GJS v Občini Gorenja vas - Poljane določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane.

 

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt