Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Oddelek za proračun, finance in računovodstvo

PRORAČUN OBČINE
Jana Peternel
(04) 518 31 09; 031 708 595
E-pošta

ŠOLSTVO, VRTCI, ŠPORT,
PRORAČUN IN RAČUNOVODSTVO KS

Anja Hren
(04) 518 31 04; 031 782 552
E-pošta

KNJIGOVODSTVO OBČINE
Milena Primožič
(04) 518 31 10
E-pošta

RAČUNOVODSTVO, JAVNA NAROČILA
Luka Prezelj
(04) 518 31 15
E-pošta

OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
Anica Nedižavec
(04) 518 31 08
E-pošta


Oddelek za proračun, finance in računovodstvo opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja javnih financ:

- priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
- priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna,
- vodenje finančnega in blagajniškega poslovanja ter računovodskih in knjigovodskih poslov,
- pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj občine,
- upravljanje finančnega premoženja občin,
- zagotavljanje strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun in občinske sklade,
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za režijski obrat z ločenim vodenjem evidenčnega knjiženja prihodkov, stroškov in odhodkov režijskega obrata na posebnih kontih,
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za krajevne skupnosti,
- spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
- koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
- spremljanje, analizirane in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in priprava mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
- spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom in priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
- izdelava premoženjske bilance občine,
- finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
- strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem na področju gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori in podjetništvom,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij občine,
- vodenje centralne evidence premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine,
- obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
- sodelovanje s področnimi odbori in komisijami z udeležbo na sejah in predstavitvijo gradiv,
- posredovanje področnih informacij strankam,
- izvajanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt