Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Obnova ceste Hotovlja zaradi posledic poplav

Ob poplavah v oktobru 2014 je bila najhuje prizadeta dolina Hotoveljščice s pritoki. Na več mestih je bila cesta neprevozna ali uničena zaradi vodne ujme. Občina je zato ureditev ceste po dolini Hotoveljščice navedla kot prvo prioriteto v vlogah ministrstvu za pridobitev pomoči iz državnega sanacijskega programa. Ta je bil potrjen konec maja 2015, na osnovi česar je občina objavila javno naročilo in 29. junija 2015 podpisala gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem Hip plus, d. o. o., iz Vač, v vrednosti 471.893,29 evrov brez DDV-ja.

Delo je potekalo na treh odsekih v dolžinah 956, 686 in 458 metrov, na katerih je bila v večjem delu zgrajena nova voziščna konstrukcija, zgrajenih pa je bilo tudi več sto metrov novih opornih zidov pod in nad cesto, povišani so bili nekateri obstoječi zidovi ter urejeno odvodnjavanje ceste. Zgrajena sta bila dva nova premostitvena objekta na javnih poteh čez potok Hotoveljščica. Dela so na nekaterih mestih potekala sočasno z izvajanjem vodnogospodarskih ureditev vodotoka, ki so obsegala tudi izgradnjo protipoplavnih zidov na cesti nasprotni brežine vodotoka, kar je omogočilo izgradnjo poplavno varnejših novih mostov na hišnih dostopih v spodnjem delu ceste.

Delo je ves čas potekalo s popolnimi zaporami ceste, med katerimi pa je izvajalec kljub temu glede na možnosti na gradbišču občasno omogočal prehode domačinom. Delo na gradbišču je še dodatno otežil obsežen hribinski zdrs v najožjem spodnjem delu soteske Hotovlje neposredno na gradbišču 17. septembra 2015, zaradi katerega je bila trasa gradbišča popolnoma zaprta. Občina je 18. septembra 2015 pridobila dodatna geomehanska poročila, na osnovi katerih je bil izdelan projekt sanacije z oporno konstrukcijo plazu. Po izvedbi javnega naročila je bila sanacija v letu 2015 v celoti izvedena, njena vrednost pa je obsegala 113.027 evrov brez DDV-ja.

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt