Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Prometna ureditev do Osnovne šole Poljane

Na osnovi predhodno sprejetega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu in pridobljenem gradbenem dovoljenju je podjetje NGD, d.o.o., v juliju 2014 pričelo obsežno investicijo celovite prometne ureditve od Vidma do Osnovne šole Poljane. Ta je vključevala izgradnjo nove povezovalne ceste, vključno s parkirnimi površinami vzdolž celotne trase, novim pločnikom ter ureditvijo zelenih površin in zasaditvijo dreves. Sočasno so bili urejeni tudi vsi komunalni vodi na območju trase, vključno z obnovo dela vodovoda za sosednje hiše, vgradnjo elektičnih vodov in novo javno razsvetljavo.

Novo je bila urejena tudi okolice Šubičeve hiše, pred katero je bila zgrajena nova tlakovana vhodna ploščad in postavljen informacijski pano, urejeno pa je bilo tudi zunanje stopnišče do prireditvene dvorane v zgornjem nadstropju Šubičeve hiše. Dela so bila zaključena septembra 2015.

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt