Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Delna povrnitev stroškov volilne kampanje

28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji določa, da Občinski svet pred začetkom volilne kampanje za lokalne volitve določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje.

Občinski svet je Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve sprejel na 21. redni seji, 14. junija 2018.

Stroški volilne kampanje se povrnejo na podlagi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga mora organizator predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču v 15 dneh po zaprtju (najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja) transakcijskega računa.

Priloge

Aktualno

  Nova številka Podblegaških novic

  Nova številka Podblegaških novic.

  Ne spreglejte:
  - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019
  - Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
  - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev za leto 2019

Kontakt