Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Prometne ureditve ob OŠ Poljane

Pričelo se je z gradbenimi deli za izgradnjo novega križišča - odcepa iz regionalne ceste Škofja Loka - Gorenja vas, v področju med OŠ Poljane in odcepom za Dobje in Dobensko Ameriko. V okviru investicije se zgradi novo križišče iz regionalne ceste s povezavo na obstoječo staro cesto, ki pelje proti Dobju. Po izgradnji novega križišče se bo obstoječi uvoz v Dobju kasneje, počasi, odvisno od razmer, zaprl. Istočasno z izvedbo novega križišča, se izvajajo dela za novo prometno ureditev ob zunanjem igrišču OŠ Poljane. V okviru te investicije se zgradi krožno obračališče za šolske kombije, kar bo zagotovilo povečanje varnosti prihoda in odhoda otrok v in iz šole. Poleg obračališča se zgradi še dodatno manjše parkirišče. Investicijo v izgradnjo novega križišča finančno krije Direkcija RS za infrastrukturo, pogodbena vrednost del 155.000,00 EUR, investicijo v krožno obračališče pa Občina Gorenja vas - Poljane, pogodbena vrednost 115.000,00 EUR. Na gradbišču bosta tako prisotna dva različna glavna izvajalca, ki pa bosta dela izvajala istočasno. Rok za končanje vseh del je predvidoma v sredini septembra. Dela za Občino izvaja izvajalec Garnol d.o.o. iz Kranja, za Direkcijo RS za infrastrukturo pa izvajalec TeleGM. Kot posledica novega gradbišča, bodo sledile polovične zapore regionalne ceste in delno popolne zapore občinske ceste, na področju gradbišča. Za potrebe izgradnje novega uvoza iz glavne ceste, je predvidena polovična zapora glavne ceste v smeri proti Poljanam, od srede 9.8. do predvidoma konec septembra. Promet bo urejen s semaforji na obeh straneh zapore.

Aktualno

  Nova številka Podblegaških novic

  Nova številka Podblegaških novic.

  Ne spreglejte:
  - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019
  - Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
  - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev za leto 2019

Kontakt