Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Dvorec Visoko

Dvorec Visoko

Dvorec Visoko je v postopku razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena in je v lasti Občine Gorenja vas - Poljane. Dvorec predstavlja višek v razvoju kmečkega stavbarstva in izraža gospodarsko moč in duhovno obzorje najbogatejše kmečke plasti v drugi polovici 18. stoletja v Sloveniji. Sestavljajo ga bivalni objekt, vzporedno s katerim stoji nekdanje mogočno gospodarsko poslopje, kozolec toplar s šestimi polji ter grobnica dr. Ivana Tavčarja. V okviru celovite prenove kapele z grobnico so bili v letu 2016 izvedeni konservatorsko-restavratorski in gradbeno-obrtniški posegi na vseh elementih stavbe, ki sta jih financirali potomki Tavčarjeve rodbine, sestri Metka in Ruda Zorc. Urejeni sta bili tudi okolica grobnice in pot do nje.
Izdelali smo tudi celoten konservatorski načrt za dvorec in gospodarski objekt ter zasnovo celovite ureditve prometne in druge gospodarske javne infrastrukture.
V sodelovanju z Loškim muzejem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Ljubljana smo v pritličju domačije po opravljenih restavratorskih delih postavili štiri stalne razstave. Prikazujejo zgodovinski in stavbni razvoj domačije, opisan je Kalanov rod, ki je tu gospodaril dve stoletji, predstavljena sta Ivan in Franja Tavčar, na ogled pa je tudi kuhinja 19. stoletja, ki jo bogati še delujoče ognjišče.
V letošnjem avgustu bodo navedene stalne zbirke dopolnjene z razstavo nekdanje Tavčarjeve knjižnice iz dvorca Visoko, ki jo pripravlja škofjeloški muzej.
V letu 2017 se v sodelovanju z restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS nadaljuje restavriranje in obnova še zadnjih dveh prostorov v pritličju dvorca, na osnovi česar bo obnovljeno in odprto za obiskovalce celotno prvo nadstropje dvorca.
Obnovili in restavrirali pa smo že tudi kamnito stopnišče pred vhodom v sam dvorec. Obstoječe stopnišče je bilo zaradi predhodnih obnov in tudi svoje starosti močno poškodovano in načeto. Stopnišče in dva svetlobna jaška so obnovili strokovno usposobljeni mojstri, delno z obstoječimi kamnitimi stopnicami in delno z novimi masivnimi stopnicami, ki so jih naredili v kamnoseški delavnici Marmorja Hotavlje, d. o. o.
Obnovili smo tudi streho na kozolcu pri dvorcu Visoko. Obstoječa streha kozolca je bila krita s skrilom in je na več mestih zamakala. Obnova je obsegala zamenjavo špirovcev, nove letve, novo kritino iz betonskega špičaka in obdelavo napušča z deskami. Na čelnih straneh kozolca so bile zamenjane le poškodovane deske, preostali del pa je obdržal obstoječi videz.
V okolici dvorca se na novo ureja teniško igrišče na travi, kakršno je bilo na posestvu v času dr. Ivana Tavčarja, ki je na Visokim uredil prvo teniško igrišče v tedanji državi.

Trenutno potekajo restavratorska dela v zahodni sobi v dvorcu (soba zraven črne kuhinje), ki bo kasneje namenjena gostinski dejavnosti. Dela izvaja Restavratorski center v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Aktualno

Kontakt