Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Dvorec Visoko

Dvorec Visoko, ki je v lasti Občine Gorenja vas – Poljane, predstavlja višek v razvoju kmečkega stavbarstva in izraža gospodarsko moč in duhovno obzorje najbogatejše kmečke plasti v drugi polovici 18. stoletja v Sloveniji. Domačijo sestavljajo bivalni objekt, vzporedno s katerim stoji nekdanje mogočno gospodarsko poslopje, kozolec toplar s šestimi polji, spomenik pisatelju Ivanu Tavčarju in Tavčarjeva grobnica. 
V okviru celovite prenove kapele z grobnico so bili v letu 2016 izvedeni konservatorsko-restavratorski in gradbeno-obrtniški posegi na vseh elementih stavbe, ki sta jih financirali potomki Tavčarjeve rodbine, sestri Metka in Ruda Zorc. Urejeni sta bili tudi okolica grobnice in pot do nje.

Izdelali smo tudi celoten konservatorski načrt za dvorec ter zasnovo celovite ureditve prometne in druge gospodarske javne infrastrukture.

V sodelovanju z Loškim muzejem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Ljubljana smo v pritličju domačije po opravljenih restavratorskih delih postavili štiri stalne razstave. Prikazujejo zgodovinski in stavbni razvoj domačije, opisan je Kalanov rod, ki je tu gospodaril dve stoletji, predstavljena sta Ivan in Franja Tavčar, na ogled pa je tudi kuhinja 19. stoletja, ki jo bogati še delujoče ognjišče. V letu 2017 so bile navedene stalne zbirke dopolnjene z izborom knjig iz dragocene Tavčarjeve knjižnice, ki jo v celoti hrani Loški muzej Škofja Loka.

V letu 2017 se je v sodelovanju z Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS nadaljevalo restavriranje in obnova še zadnjih dveh prostorov v pritličju dvorca, na osnovi česar je bilo obnovljeno in odprto za obiskovalce celotno prvo nadstropje dvorca.

Obnovili in restavrirali smo tudi kamnito stopnišče pred vhodom v sam dvorec. Obstoječe stopnišče je bilo zaradi predhodnih obnov in tudi svoje starosti močno poškodovano in načeto. Stopnišče in dva svetlobna jaška so obnovili strokovno usposobljeni mojstri, delno z obstoječimi kamnitimi stopnicami in delno z novimi masivnimi stopnicami, ki so jih naredili v kamnoseški delavnici Marmorja Hotavlje, d. o. o.

Obnovili smo tudi streho na kozolcu pri dvorcu Visoko. Obstoječa streha kozolca je bila krita s skrilom in je na več mestih zamakala. Obnova je obsegala zamenjavo špirovcev, nove letve, novo kritino iz betonskega špičaka in obdelavo napušča z deskami. Na čelnih straneh kozolca so bile zamenjane le poškodovane deske, preostali del pa je obdržal obstoječi videz.

Konec avgusta 2017 je bil objavljen Odlok Vlade RS o razglasitvi ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena, s čimer so bili dvorec Visoko skupaj s stavbami, spomenik pisatelju Ivanu Tavčarju in Tavčarjeva grobnica razglašeni za spomenik državnega pomena.

V okolici dvorca se je na novo uredilo teniško igrišče na travi, kakršno je bilo na posestvu v času dr. Ivana Tavčarja, ki je na Visokem uredil prvo teniško igrišče v tedanji državi. Za naše najmlajše obiskovalce pa je zraven teniškega igrišča postavljenih tudi nekaj igral.

Tudi v letu 2018 so se nadaljevala obnovitvena dela. Najprej smo poskrbeli za ureditev sanitarij v kletnih prostorih dvorca, nadaljevanje del pa je potekalo po zaključku sezone.
Izbrani izvajalec nadaljnjih obnovitvenih del Gib gradnje, d.o.o., je jeseni 2018 najprej začel z izvedbo zunanje meteorne kanalizacije ob objektu dvorca s hidroizolacijo in statično sanacijo temeljev. Navedena dela so v celoti zaključena, zato se bo v novi sezoni program zunaj dvorca lahko nemoteno odvijal.

Nadaljujejo se obnovitvena dela v kletni etaži, kjer bodo servisni prostori za gostinske prostore v pritličju, ki bo s tem v celoti obnovljeno. V januarju smo zaključili vsa potrebna rušitvena dela v kleti, v teku so rušitvena dela v osrednji gostinski sobi v pritličju, v začetni fazi je montaža podometnih elektro in strojnih inštalacij. Izvajajo se tudi podložni betoni v kletni etaži.

Aktualno

  Nova številka Podblegaških novic

  Nova številka Podblegaških novic.

  Ne spreglejte:
  - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019
  - Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
  - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev za leto 2019

Kontakt