Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Občinska priznanja

Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
O podelitvi priznanj Občine Gorenja vas - Poljane odloča občinski svet na predlog Komisije za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane, ki jo imenuje župan.

Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane so:


- naziv Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane
Naziv Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane je najvišje priznanje Občine Gorenja vas - Poljane in se lahko podeli občanom Občine Gorenja vas - Poljane, drugim državljanom Republike Slovenije ali tujim državljanom, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali na drugem področju družbenega življenja in dela ter za izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu Občine Gorenja vas - Poljane.
Podeli se največ en naziv Častnega občana Občine Gorenja vas - Poljane, ni pa nujno vsako leto.
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na predlog komisije sprejme odlok o podelitvi naziva Častnega občana Občine Gorenja vas - Poljane, ki se objavi v javnem glasilu Občine Gorenja vas - Poljane. V odloku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se naziv Častni občan podeli, ter kdaj se izvrši podelitev.

- plaketa Občine Gorenja vas - Poljane

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeli posameznikom, skupinam, organizacijam, zavodom, društvom in skupnostim za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, za dosežke trajnega pomena, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju ter ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Gorenja vas - Poljane.
Vsako leto se lahko praviloma podeli ena plaketa Občine Gorenja vas - Poljane.

- priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeli posameznikom, skupinam, organizacijam, društvom in skupnostim za izjemne dosežke in kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in dejavnost na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Gorenja vas - Poljane.
Vsako leto se lahko praviloma podeli dve priznanji Občine Gorenja vas - Poljane.

-
pohvale in priznanja župana Občine Gorenja vas - Poljane
Pohvale in priznanja župana Občine Gorenja vas - Poljane imajo pomen osebne županove pohvale in priznanja po lastni presoji. Župan jih podeljuje posameznikom ali skupinam, bodisi občanom bodisi drugim osebam, za zasluge na raznih področjih delovanja. Pohvale in priznanja župana se podeljujejo tudi za odmevne uspehe na področju izobraževanja, znanosti, kulture in športa, gospodarstva in ostalih dejavnosti. Župan lahko k pohvali ali priznanju župana predlaga tudi denarno nagrado.
Županovo priznanje vsako leto prejmejo učenci, ki so vseh devet razredov osnovne šole izdelali z odliko, do županovega priznanja za učence osnovnih šol pa so upravičeni tudi učenci ali skupina učencev, ne glede na razred, ki ga obiskujejo, za uspehe na državnih tekmovanjih v znanju iz posameznih učnih predmetov ali za osvojitev naslova državnih prvakov na področju kulture in športa.

Priloge

Aktualno

  Nova številka Podblegaških novic

  Nova številka Podblegaških novic.

  Ne spreglejte:
  - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019
  - Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
  - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev za leto 2019

Kontakt