Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Športna dvorana Gorenja vas

     

18. februarja 2019 je bila namenu predana nova sodobno opremljena športna dvorana v Gorenji vasi. Gradnja dvorane se je pričela sredi leta 2017 in je potekala vse leto 2018, ko je bil v decembru izveden tehnični pregled objekta, 31. januarja 2019 pa je bilo izdano tudi uporabno dovoljenje.

Investicija poleg izgradnje nove večnamenske lesene montažne športne dvorane obsega tudi novo zunanje športno igrišče, obsežno parkirišče, intervencijske poti, novo kotlovnico na lesne sekance ter pripadajočo zunanjo ureditev.

Občina je tako realizirala več kot desetletje načrtovano dvorano, ki s svojo sodobno opremljenostjo in obsežnimi vadbenimi površinami predstavlja izjemno pridobitev tako za učence kot za celotno lokalno skupnost.

Celotna investicija v športni kompleks je znašala dobre štiri milijone evrov, od česar je Eko sklad prispeval pol milijona evrov. Glavni izvajalec je bilo podjetje Dema plus iz Ljubljane, ki je investicijo izvajalo po projektih Arhitekturnega biroja Ravnikar - Potokar z odgovornim projektantom Robertom Potokarjem.

Osnovna šola Ivana Tavčarja v Gorenji vasi bo dvorano za potrebe športne vzgoje koristila do 16. ure, potem pa bo športna dvorana na voljo za rekreativne in druge športne aktivnosti ter prireditve. Vadbeno površino športne dvorane v velikosti 45 x 24 m je mogoče uporabljati tudi po tretjinah in je tako v dopoldanskem kot popoldanskem času skoraj polno zasedena s programi športne vadbe.
Upravljavec dvorane je Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina.

Aktualno

Galerija

Kontakt